Skip to main content
© , METRO
Tvoríme úspešné príbehy
a komunikačné stratégie
www.projektmetro.sk

Študenti v odbore cukrár/ka na SOŠ obchodu a služieb v Martine využívajú nové moderné priestory

Autor: Žilinský samosprávny kraj
Foto: Žilinský samosprávny kraj
Uverejnené: 19. február 2024

Študenti učebného odboru cukrár/ka na SOŠ obchodu a služieb v Martine využívajú novo zrekonštruované priestory. Rekonštrukcia strediska praktického vyučovania bola financovaná zo zdrojov ŽSK a stála viac ako 270 tis. eur.

Stredisko praktického vyučovania pre odbor cukrár/ka, pri Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Martine (ul. Gogoľova) prešlo komplexnou rekonštrukciou, ktorá prebiehala 12/2022 - 09/2023. Súčasťou prestavby bolo zateplenie budovy, oprava fasády, zateplenie strechy s novou strešnou krytinou, nové podlahy, okná, dvere, vzduchotechnika, výmena elektroinštalácie, zrekonštruované sociálne zariadenia a vstupné schodiská vrátane zábradlia. Rekonštrukcia strediska praktického vyučovania stála 275 312 eur, financovaná bola zo zdrojov ŽSK.

V zrekonštruovaných priestoroch prebieha výučba od novembra 2023. Danka Černáková, riaditeľka školy: „Veľmi si vážim podporu ŽSK, kde pochopili, že odborné vzdelávanie si zaslúži našu pozornosť a podporu. Len vďaka tomu dnes prvý z našich odborov – cukrár – môže vykonávať odborný výcvik v podmienkach, ktoré zodpovedajú štandardom kvalitného, moderného vzdelávania. Teším sa, že sa nám to v spolupráci so ŽSK podarilo a že rekonštrukcia plynule prešla do ďalšej etapy a v blízkej budúcnosti sa na nové priestory môžu tešiť ďalší pedagógovia a žiaci.“

V súčasnosti prebieha v priestoroch na ul. Gogoľovej v Martine aj rekonštrukcia budovy pracoviska praktického vyučovania pre študentov odborov kaderník/kaderníčka a kozmetik/kozmetička. Vzniká tiež nová učebňa pre odbor grafik tlačových médií. Okrem komplexnej rekonštrukcie pribudne aj nové materiálno-technické vybavenie učební a zariadenie pre zázemie (kancelárie) majstrov odborného výcviku. Na rekonštrukciu vyčlenila župa 499 522,84 eur.

Momentálne máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a je vydané stavebné povolenie aj na rekonštrukciu budovy, v ktorej sa nachádza stredisko odborného výcviku pre polygrafické odbory (pozn. knihár, grafik tlačových médií, operátor tlače). Uvedomujeme si,  aké dôležité je pracovať a študovať v prostredí, kde sa žiaci a ich pedagógovia cítia príjemne, v podmienkach ktoré zodpovedajú súčasným štandardom.  Verím, že aj vďaka moderným, zrekonštruovaným priestorom bude  štúdium na škole zaujímavejšie nielen pre terajších študentov, ale že bude lákavejšie aj pre žiakov, ktorí sa v tomto období rozhodujú kam na strednú,“ uviedla Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK.

Škola je zapojená aj do systému duálneho vzdelávania, v tomto školskom roku ho absolvuje 51 žiakov. SOŠ obchodu a služieb v Martine bola úspešná vo  výzve Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a na debarierizáciu má schválených 115 888,16 €.


Reklama

POPULAIR

Predpoveď

Meteoradar

INSTAGRAM